Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Log In

Our Lady of the Angels RC Primary School

Working together, playing together, praying togetherCyd weithio, cyd chwarae, cyd weddio

Cymraeg yn y dosbarth

10.12.2019
Here's some Cymraeg you can use 'yn y dosbarth'.
Make sure you use it and remind your teacher/support staff member to use it too!

Dwylo i fyny - hands up
Ffeindiwch bartner - find a partner
gofynnwch i'ch partner - ask your partner
gofynnwch cwestiynau i'ch partner - ask questions to your partner
sgwrsiwch - chat
trafodwch - discuss
meddyliwch - think
ydy ... yn cywir/anghywir? - is ... correct/incorrect?

da bo chi!
Mr James
Top